Výlet muzejního spolku

do Starého Hobzí, Uherčic a do hrobky Pallaviciniů
27. 9. 2003


thumbnail1
[ 1 Dačice ]
thumbnail2
[ 2 St. Hobzí ]
thumbnail3
[ 3 St. Hobzí ]
thumbnail4
[ 4 St. Hobzí ]
thumbnail5
[ 5 St. Hobzí ]
thumbnail6
[ 6 Uherčice ]
thumbnail7
[ 7 Uherčice ]
thumbnail8
[ 8 Uherčice ]
thumbnail9
[ 9 Uherčice ]
thumbnail10
[ 10 Uherčice ]
thumbnail11
[ 11 Uherčice ]
thumbnail12
[ 12 Uherčice ]
Prev [page1] Next
page:[1][2]